เกี่ยวกับกลกิจบ้านโป่ง

ท่านประธานวิทยา มานิตย์โชติพิสิฐ

    คุณวิทยา มานิตย์โชติพิสิฐ ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทกลกิจบ้านโป่ง แรกเริ่มที่เดี่ยวคุณวิทยา เกิดมาในครอบครัวเกษตรกร ทำไร่ยาสูบที่ จ. กาญจนบุรี ขณะนั้นเกษตรกรส่วนมาก ใช้แรงงานคนในการทำงานทั้งหมด คุณวิทยาจึงมีความคิดว่าถ้าเราสามารถมีเครื่องทุนแรงมาใช้ในไร่ยาสูบนี้ได้คงจะดีไม่น้อย เมื่ออายุได้ 20 กว่าคุณวิทยาจึงได้ออกจากบ้าน มุ่งเข่้าสู่กรุงเทพเพื่อที่จะมาฝึกเป็นช่างกลึงที่กรุงเทพเมืองฟ้าอมร แต่ก็ไม่ได้งานกลึง มีแต่อู่รถที่รับไปอยู่ด้วย อยู่ได้ไม่นานคุณวิทยาจึงคิดว่าถ้าเรามาอยู่ที่นี่เห็นทีจะไม่ก้าวหน้าแน่ เพราะช่างใหญ่ก็หวงวิชาไม่ยอมสอน จึงตัดสินใจกลับบ้านและมาเปิดโรงกลึงที่บ้านโป่ง ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ของคุณวิทยาจึงหัดงานกลึงด้วยตนเอง ซื้อตำรามาอ่านและฝึกเอง จากการรับงานเล็กๆ จนกระทั่งโรงกลึงมีงานมากขึ้นจึงกลับไปรับคุณพ่อ คุณแม่ และน้องชายทั้ง 2 มาอยู่ด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้ ได้แยกออกไปเป็นบริษัทในเครือ คือ ไคเฮงหลี ไคเฮงหลีจักรกล และโรงงานกลิจบ้านโป่งเองก็ขยายโรงงานออกไปอีก2 โรงงาน คือ พัฒนกิจบ้านโป่ง ทำรถตัดอ้อย และรุ่งเรืองกิจบ้านโป่ง 
ซึ่งตลอดระยะเวลา50กว่าปีที่เราทำมา เรายึดมั่นว่า เราจะผลิตอุปกรณ์การเกษตร
ที่มีคุณภาพสูง ราคายุติธรรม และให้บริการให้ลูกค้าพึ่งพอใจสูงสุด

โรงงาน กลกิจ บ้านโป่ง
    โรงงานกลกิจบ้านโป่งก่อตั้งในปี พ.ศ.2500โดยครั้งนั้นใช้ชื่อ โรงกลึงไคเฮงหลี(KHL) ดำเนินการผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อทดแทนเครื่องมือที่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงและขาดความแข็งแรงทนทาน อันเป็นจุดเริ่มต้นให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อว่า“ไคเฮงหลี”ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรอย่างกว้างขวางทั้งในด้านคุณภาพ ความแข็งแรงทนทาน และราคาที่ยุติธรรม ในปี พ.ศ. 2533 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต โรงงานไคเฮงหลีจึงได้ขยายกิจการเพิ่มอีก 2โรงงาน เป็นการเพิ่มให้บริการด้านการออกแบบการสร้างเครื่องมือ และผลิตชิ้นงานต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย ได้แก่ขยายกิจการด้านการผลิตหางไถบุกเบิก หางชักร่องเพื่อการเพาะปลูกพืชไร่ เครื่องมือในการเก็บเกี่ยวและบำรุงรักษาหน้าดินต่างๆ จัดตั้งเป็น “โรงงานไคเฮงหลีจักรกล” ขึ้นและต่อมา ขยายกิจการด้านการผลิต หางไถนา เครื่องปลูกอ้อย เครื่องคีบ,เครื่องตักดิน โดยตั้งเป็น  “โรงงานกลกิจบ้านโป่ง”

ความเชี่ยวชาญ
ผลิตเครื่องจักรการเกษตรที่ใช้ในไร่อ้อยมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2500

สินค้าประเภทหางไถพรวน

หางไถพรวน 7 จาน
หางไถพรวน 6 จาน
หางไถพรวน 10 จาน
หางไถพรวน 18 จาน
หางลิปเปอร์พรวนร่องอ้อย 6 ฟัน
หางลิปเปอร์ระเบิดดินดาน

ประเภทเครื่องปลูก
เครื่องปลูกอ้อยร่องเดี่ยว
เครื่องปลูกอ้อยร่องเดี่ยวเพิ่มคานสไลด์ กระบอกไฮดรอลิค
เครื่องปลูกอ้อยร่องคู่ หัวหมูเดี่ยว ห่าง 30 ซม.
เครื่องปลูกอ้อยร่องคู่ หัวหมูคู่ ห่าง 40 ซม.
เครื่องปลูกอ้อยร่องคู่ หัวหมูเดี่ยวขยับความกว้างได้ 25-35 ซม.
เครื่องปลูกอ้อยร่องคู่ 4 แถว
โครงสไลด์กระบอกไฮดรอลิค ใช้กับขาของชักร่อง
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช

ประเภทเครื่องใส่ปุ๋ย
ชุดบำรุงตออ้อย
เครื่องใส่ปุ๋ยถังคู่ปุ๋ยลง 2 ท่อ
เครื่องใส่ปุ๋ยถังคู่ปุ๋ยลง 4 ท่อ
เครื่องใส่ปุ๋ยถังเดี่ยว ปุ๋ยลง 2 ท่อ
เครื่องปลูกอ้อย ร่องคู่ 1 แถว

ประเภทเครื่องเก็บเกี่ยว
ประเภทอุปกรณ์ติดรถแทรกเตอร์
เครื่องคีบอ้อยหน้า
เครื่องคีบอ้อยหลัง
ปุ้งกี๋ติดหน้ารถไถ
ปุ้งกี๋ติดหลังรถไถ
เครื่องคีบไม้ติดหน้ารถไถ